>Manny Villar’s New Song: "Ipinanganak kang mahirap…."

>
The new Manny Villar ad is out. I got the chance to see it! Not as catchy as the first one, but pretty good. I wonder when the Pacman ads will come out?


“Ipinanganak kang mahirapPatuloy na nangangarap
Magsipag at magtiyaga
Balang araw aahon ka
Hindi bawal mangarap
Ang mahirap
Basta’t maaabot ito
Sa malinis na paraan
Si Villar ay nangarap
Kahit mahirap
At nagtiwala sa Maykapal
At may paninindigan”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s